Matkailumaantieteen johdantokurssi 5 op

Haku päättyy

25.09.2024

Kesto

30.09.2024 - 07.11.2024

Paikka

Contact studies

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat

Tavoite

Opiskelija perehtyy matkailuilmiöön, matkailun ja matkailumaantieteen peruskäsitteisiin, matkailun alueellisiin piirteisiin ja kehitystekijöihin sekä yleisiin vaikutuksiin.

Kurssin käytyään opiskelija osaa määritellä ja tulkita eri näkökulmista käsin matkailuilmiön, matkailumaantieteen peruskäsitteet, matkailun alueelliset piirteet, vetovoimakysymykset sekä matkailun nykyiset ja tulevaisuuden kehitystekijät.

Sisältö

Ilmoittautumisaika 8.8.2024 - 25.9.2024

Toteutusaika 30.9.2024 - 7.11.2024

Matkailuilmiö, matkailumaantieteen peruskäsitteet, matkailun alueelliset piirteet sekä kehitystekijät. Kestävyys ja resilienssi.

Järjestämistapana on lähiopetus 16 tuntia luentoja, Moodle-tentti tai oppimistehtävät.

Vastuuhenkilöt: Jarkko Saarinen, Outi Kulusjärvi

Hinta

Maksuton

Valintaperusteet

Esitietovaatimuksia ei ole.

Kurssi kuuluu maantieteen, matkailun sekä maantieteen AO- sivuainekokonaisuuteen.

 

Kysy lisää

avoin.yliopisto(at)oulu.fi

Koulutuksen järjestäjä

Oulun yliopisto