Luonto- ja luovapaja

*Haku käynnissä*

Haku päättyy

31.12.2023

Kesto

01.01.2023 - 31.12.2023

Paikka

Kuusamo

Kohderyhmä

Luonto- ja luovapajan toiminta on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea löytääkseen oman polkunsa. Nuorten työpajatoiminta on suunnattu erityisesti alle 29-vuotiaille.

Tavoite

Luonto- ja luovan pajan tavoitteena on harjaannuttaa pajalaisia tekemään havaintoja itsestään luontoympäristössä sekä omaehtoisissa että ohjatuissa luontokokemuksissa. Luontokokemuksien kautta nuorta tuetaan miettimään omaa luontoyhteyttään (mm. kokemusta siitä, että on itse osa luontoa), hyväksyvää ja tietoista läsnäoloa (mm. itsensä hyväksyminen) sekä tilantuntua (mm. kokemus tilasta). Toiminnalla pystytään vaikuttamaan myös esim. ympäristöahdistukseen.

Päätavoite on lisätä tietoa luonto- ja luovienmenetelmien hyvinvointivaikutuksista. Painotus on oman lähiluonnon hyödyntämisessä sekä siinä, että nuori osaa jatkossakin hyödyntää itselleen sopivia menetelmiä. Näin mm. osallisuus ja näkemys vaihtoehtoisista tulevaisuuksista lisääntyvät.

Sisältö

Luonto- ja luovanpajan toiminta on tavoitteellista tarpeiden tukemista sekä toimintakyvyn ja taitojen kehittämistä. Pajaryhmä tarjoaa osallisuuden kokemuksia sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja. Sosiaalinen vahvistaminen on yksi pajan toiminnan kulmakivistä.

Luontopaja ei ole vain retkeilyä tai liikuntaa vaan siellä keskitytään tieteellisesti tutkittuihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Luonnossa liikkuen fyysinen toimintakyky kuitenkin kohenee usein huomaamatta. Tietoisuustaitojen harjoittaminen tukee toimintakykyä sekä auttaa oppimisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä myös tulevaisuudessa.

Toiminnassa hyödynnetään seikkailupedagogisia elementtejä mahdollisuuksien mukaan. Taide- ja luovat menetelmät ovat osa luonnossa toimimista sekä sisätiloissa toteutettavaa toimintaa mm. luonnon sisälle tuominen sekä luonnon materiaalien hyödyntäminen. Luovuus liittyy myös valo- tai videokuvaukseen, jossa kuvattavana kohteena on luonto, ympäristö sekä ihminen.

Lisätietoja

Yksilövalmentaja Viivi Törmänen
p. 040 168 2763
viivi.tormanen@ksakki.fi 

 

Koulutuksen järjestäjä

Ksakki ry

Tule mukaan Nuorten työpajatoimintaan!

Lue lisää koulutuksesta