Luonto ikääntyvien hyvinvoinnin tukena - luonnon hyvinvointivaikutukset mukaan asiakastyöhön

*Haku käynnissä*

Haku päättyy

11.03.2024

Kesto

25.03.2024 - 25.03.2024

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Tutkituista luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet ikääntyvien ihmisten kanssa toimivat ammattilaiset: sote-, hyte-, ohjaus-, terapia-, kuntoutus- ja luontoalan ammattilaiset / yrittäjät sekä muut aiheesta kiinnostuneet esim. kolmannella sektorilla / järjestöissä toimivat,  vapaaehtoistyöntekijät ym.

Sisältö

•    Katsaus tutkittuun tietoon luonnon fyysisistä ja psyykkisistä vaikutuksista ihmisissä
•    Katsaus luonnon hyvinvointivaikutuksia selittäviin pääteorioihin ja tutustuminen luonnon hyvinvointivaikutuksiin Kirsi Salosen väitöstutkimuksen pohjalta
•    Lyhyt katsaus Green Care -toimintaan (LuontoHoiva ja LuontoVoima)
•    Luontoavusteinen toiminta ikääntyneiden kanssa
•    Katsaus erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin sekä niiden sovellettavuuteen ikääntyneiden kanssa
•    Lisävinkkejä erilaisiin luontoavusteisiin harjoitteisiin ja menetelmiin omaehtoista tutustumista ja soveltamista varten

Koulutuksen tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kotisivuilla, jonne pääsee Lue lisää koulutuksesta -linkin kautta.

Hinta

130 €

Järjestäjä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto